home
vacatures
job-alert
bemiddelaars en links
over FMF
FAQ
vacature plaatsen
FMF logo

Privacyverklaring FMF Vacatures


FMF Vacatures is zich ervan bewust dat het van essentieel belang is de persoonsgegevens van kandidaten, flexwerkers, werknemers, alsook van haar andere relaties en bezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te behandelen en beveiligen, conform de eisen van de AVG.

Wie zijn we?

FMF Vacatures valt onder de Derks & Derks Holding B.V. en is gevestigd in Amersfoort aan de Databankweg 12A, 3821 AL. FMF vacatures is een online jobportal gericht op het publiceren van Farma, Medical, Food en Healthcare hbo+ vacatures met als doel het in verbinding brengen van werkzoekenden met bedrijven en bemiddelaars. Op de website van FMF vacatures vindt u ook informatie en links van andere sites en bronnen, zoals het vacatureaanbod van externe bedrijven en bemiddelaars. U dient zich ervan bewust te zijn dat FMF Vacatures niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van deze andere sites en bronnen.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u gebruik maakt van ons online contactformulier, de job-alert service, tell-a-friend service, een vacatureplaating, een bedrijfsvermelding, ons een e-mail stuurt, of op andere wijze gebruik maakt van onze dienstverlening.

Wij kunnen u benaderen of u interesse heeft om zich bij ons in te schrijven als uit ons netwerk, publiekelijk beschikbare media, LinkedIn of andere bronnen, blijkt dat u geïnteresseerd zou kunnen zijn in werkgerelateerde dienstverlening. Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken doen we dit conform ons Privacystatement.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening. Meer specifiek, uw persoonsgegevens verwerken wij om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn bij het volgende:

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en wat is de bewaartermijn?

Het is belangrijk dat u er op kunt vertrouwen dat wij verantwoord met uw gegevens omgaan. We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening.
Meer specifiek gaat het om de volgende persoonsgegevens:

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen?

Per situatie kijken wij naar de noodzaak om bepaalde persoonsgegevens wel of niet te verstrekken aan een derde partij. Met alle partijen waarmee wij uw gegevens delen hebben wij afspraken gemaakt over de verwerking, bescherming en vernietiging van uw persoonsgegevens als de verwerking niet langer noodzakelijk is.

Wat zijn uw rechten: inzage, correctie wijzigen gegevens, vergetelheid/verwijdering en dataportabiliteit?

U heeft recht op inzage, wijziging, verwijdering of dataportabiliteit van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt daartoe een verzoek indienen bij administratie@fmfvacatures.nl. FMF Vacatures zal binnen twee weken contact met u opnemen om u hierover te informeren. Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen (ten behoeve van de job-alert service) of om u af te melden voor onze e-mail updates. Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens. Wij behandelen uw aanvraag zo spoedig mogelijk en altijd binnen de wettelijke termijn van vier weken.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

FMF Vacatures vindt het erg belangrijk om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Uw gegevens worden door ons opgeslagen in een database op een server op ons eigen netwerk.
Uw gegevens worden op de volgende manier beveiligd:

Met wie hebben wij een verwerkersovereenkomst?

Conform actuele wet- en regelgeving gebruiken wij een verwerkersovereenkomst als we persoonsgegevens aan derden verstrekken. In zo’n verwerkersovereenkomst is onder andere opgenomen welke gegevens door ons zijn verstrekt, waarvoor deze zijn verstrekt, tot wanneer deze gebruikt mogen worden en hoe deze zijn beveiligd. Wij hebben verwerkersovereenkomsten afgesloten met onze opdrachtgevers, zustermaatschappijen en (IT) leveranciers.

Gebruik van cookies

Om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren, is het gebruik van zogenaamde cookies noodzakelijk. Cookies zijn kleine hoeveelheden gegevens die uw internetbrowser op uw computer opslaat. In cookies kan informatie over uw bezoek aan onze website worden opgeslagen. Naast sessie-cookies worden er ook permanente cookies opgeslagen. De meeste browsers zijn standaard ingesteld op het accepteren van cookies. U kunt uw browser echter zodanig opnieuw configureren, dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gevraagd het bewaren van cookies te bevestigen. Wanneer u geen cookies toestaat, kan dit er echter toe leiden dat niet al onze aanbiedingen storingsvrij functioneren voor u.

Gebruik van Social plug ins

Via de website van FMF Vacatures wordt toegang geboden tot verschillende sociale media, zoals Twitter en LinkedIn. Met behulp van deze zogenaamde social plugins kunt u informatie op de website met anderen delen en deze aanbevelen. Via de social plugins worden door derde partijen cookies op uw apparaat geplaatst. Dit kunnen cookies zijn die als doel hebben uw gebruikservaring te optimaliseren, maar er kunnen tevens tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om uw surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van uw surfgedrag op te bouwen.

Verwijderen en blokkeren cookies

De toestemming die u heeft gegeven voor het plaatsen en uitlezen van cookies, kunt u altijd intrekken door uw browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert of door alle in uw browser reeds geplaatste cookies te verwijderen. Raadpleeg de helpfunctie van uw browser om te zien op welke wijze u de cookies kunt verwijderen. U moet er wel rekening mee houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de website niet of niet goed meer werken.
Het weigeren en verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en de browser waarop u deze handeling uitvoert. Als u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers moet u de bovengenoemde handeling(en) voor iedere computer en/of browser herhalen.

Gebruik van analyseprogramma's en remarketing

Onze website maakt ook gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. (Google), om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en wat het effect is van onze advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s. De hierdoor verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij verwijzen naar het privacy beleid van Google voor meer informatie hierover.

Datalekken

Ondanks alle maatregelen die wij hebben getroffen om datalekken te vóórkomen, kunnen datalekken voor komen. Indien uw gegevens (vermoedelijk) deel uitmaken van een datalek volgen wij de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens en lichten wij u hierover in als dat noodzakelijk is conform de richtlijnen.

Indien u vragen heeft over ons privacystatement kunt u contact met ons opnemen via administratie@fmfvacatures.nl.

FMF Vacatures
Databankweg 12a
3821 AL AMERSFOORT
Tel. 033 4728087
KvK nummer: 32126016

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 25-06-2018volgende vorige
Testimonials
Beste FMF,
Enige tijd geleden hebben we een vacature gehad op jullie website, naast plaatsing op een aantal andere sites (megajobs, vacant, studentenverenigingen).
Via jullie site kwamen de meeste reacties binnen. We hebben meer...

Esther D. Nijholt-Faber Pharm.D., Ph.D.
Head of Regulatory Affairs and Medical Information, Leyden Delta
Dear FMF,
We are quite pleased with the response to our first ad on FMFvacatures and would like to place 2 further adverts - one for a "clinical trial monitor" to be based in Brussels and a "sales representative for our meer...

Kind regards,
Anne Marie Gahan, Human Resources Cook Medical
LabResource maakt al geruime tijd gebruik van FMFvacatures.
Wij zoeken specialisten, waarvoor een niche website zoals FMFvacatures een goede toevoeging is aan onze wervingskanalen.
Deze website stelt ons in staat een specifieke doelgroep meer...

Dirk Burgmans
LabResource
FMF is een actuele verzamelsite voor functies binnen Farma, Medical Devices en Cosumer Healthcare.
Voor kandidaten biedt het een groot aanbod van Sales-, Marketing, en Medical functies binnen Healthcare. Makkelijk en overzichtelijk bij meer...

Herman Dieten
Highland
Poll
De balans tussen werk en prive ervaar ik in deze tijd als:
PRIVACYVERKLARING WERKEN BIJ FMF? (c) 2021 FMF | Feedback? Contact? info@fmfvacatures.nl.